Kies voor 100% Nederlandse zonne- en windenergie!


Wil je met jouw energiekeuze bijdragen aan een beter milieu? Kies dan van 100% Nederlandse zonnestroom of windenergie, die daadwerkelijk opgewekt zijn in Nederland. Hieronder kan je lezen waarom dit de beste keus is!

Groene energie is hot! Steeds meer mensen zijn ervan bewust dat we zuinig moeten zijn op onze wereld. En omdat groene energie véél milieuvriendelijker is dan grijze energie dat opgewekt is uit bijvoorbeeld kolencentrales, kiezen steeds meer mensen voor groene energie. In 2020 was ruim 25 procent van de stroom die we in Nederland verbruiken duurzaam opgewekt. Maar groene energie kan op verschillende manieren opgewekt worden. Denk bijvoorbeeld aan bio-energie, waterenergie, geothermische energie, zonne-energie en windenergie. In dit artikel kan je lezen waarom windenergie dat 100% is opgewekt in Nederland de beste keus is.

Hoe werkt windenergie?

Windenergie is één van de meest milieuvriendelijke vormen van groene energie. De wind is een schone, gratis en gemakkelijk beschikbare hernieuwbare energiebron. Elke dag vangen windmolens over de hele wereld de kracht van de wind op en zetten deze om in elektriciteit. Opwekking van windenergie speelt een steeds belangrijkere rol in de manier waarop we onze wereld van stroom voorzien – op een schone, duurzame manier.

Met windmolens kunnen we de kracht van de wind benutten en omzetten in energie. Wanneer de wind waait, draaien de bladen van de molen met de klok mee en vangen ze energie op. Hierdoor gaat de hoofdas van de windmolen, verbonden met een tandwielkast in de gondel, draaien. De versnellingsbak stuurt die windenergie naar de generator en zet deze om in elektriciteit. Elektriciteit gaat dan naar een transformator, waar de spanningsniveaus worden aangepast aan het net.

Iedereen die groene energie wilt, gaat op zoek naar een geschikte groene energiemaatschappij. Hierbij is het belangrijk om te kijken op welke manier de energiemaatschappij de groene stroom inkoopt. Sommige energiemaatschappijen investeren daarnaast ook in toekomstige groene productie.

hoe werkt windenergie

Garantie van Oorpsrong

In 2017 had 69% van de Nederlandse huishoudens gekozen voor groene stroom. Dit lijkt veel, maar deze cijfers creëren wel een vertekend beeld van hoe groen we daadwerkelijk zijn. Dit heeft dus vooral te maken met de manier waarom energiemaatschappijen hun groene energie inkoopt.

Garantie van Oorsprong, afgekort GvO, is een certificaat die een certificeringsorganisatie geeft voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom. Elke GvO staat voor 1 MWh aan stroom, wat 1000 kWh is. Dus als een windmolen in een jaar 4500 MWh stroom produceert, levert dat 4500 GvO’s op. En energieleveranciers kopen de stroom en de GvO’s van die producenten. Bij elke 1000 kWh aan stroom die als groene stroom aan klanten wordt verkocht, worden de bijbehorende GvO’s afgeboekt. Uitgaande van een gemiddeld stroomverbruik gaat het om drie GvO’s per huishouden per jaar. Om ervoor te zorgen dat groene energie niet dubbel wordt verkocht, staat dit hele GvO systeem onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt.

GvO’s van Noorse waterkrachtcentrales

Het probleem is dat er op het moment een overschot is aan GvO’s in Europa. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt wordt door het enorme aanbod aan waterkrachtcentrales uit Noorwegen en IJsland. Hierdoor kunnen Nederlandse energiemaatschappijen die een kolencentrale hebben, gewoon hun GvO’s bijvoorbeeld inkopen bij een Noorse waterkrachtcentrale. Op papier heb jij dus een contract voor groene stroom, terwijl een Noors huishouden op papier Nederlandse grijze stroom krijgt.

noorse waterkrachtcentrales

Zonne- en windstroom uit Nederland

Zolang er een overschot is aan GvOs gaan bedrijven niet investeren in de productie van groene energie. Waarom zouden ze dat namelijk doen als je dat gewoon goedkoop kunt inkopen? Daarom is het goed dat je kiest voor wind- of zonne-energie die in Nederland is opgewekt. Wind en zonne-energie is nog schaars is Nederland. En hoe meer vraag ernaar is, hoe meer bedrijven gaan investeren in de productie daarvan. Dit betekent dus de bouw van nieuwe windmolens en zonnecentrales.

De Greenchoice windenergie wordt bijvoorbeeld opgewekt uit o.a. eigen windparken en windVangers. Zij hebben hun eigen windmolens in Windpark De Veenwieken en in het windmolenpark aan het Hartelkanaal, en maken ze gebruik van windenergie uit windparken en molens van agrariërs. OP die manier werken ze samen om 100% Nederlandse windenergie op te wekken.

Wil je meer lezen over groene energie? Klik hier voor handige tips van Milieu Centraal.

Bekijk ook:
Duurzaam wonen in drie maanden
Een lagere energierekening realiseren doe je zo
Groene slaapkamer

Vragen? Laat een reactie achter!

Navigate